Висловлення сумніву

У сфері етикетного мовлення сумнів спрямовується на слушність, правдивість, вірогідність того, що висловив співрозмовник. Залежно від глибини сумніву, стилю мовлення, характеру взаємин між спілкувальниками застосовуються різні словесні формули, синтаксичні структури з неоднаковими семантичними та стилістичними властивостями. Можна виділити дві групи цих одиниць.

У фразах першої групи сумнів виражається специфічною, модифікованою під непевність, недовіру питальною інтонацією: Так?; Хіба?; Невже?; Та невже?; Правда?; Ти (Ви) справді так вважаєш (єте)?; Цю інформацію ти (Ви) отримав (ли) з надійного джерела?; І я в це маю повірити? та под.

Фрази другої групи вимовляються з розповідною інтонацією, а сумнів передається за допомогою слів, що заповнюють відповідні синтаксичні конструкції: Сумнівно, щоб…. Вельми сумніваюся, чи…; Вам краще видно, але…; Воно ніби переконливо, проте…; (Мені) хотілося б вірити, однак…; (Мені) важко сказати, чи… .

У вираженні сумніву застосовуються й невербальні засоби спілкування, які вживаються паралельно із словесними формулами або автономно. Це – позначена недовірою міна. скептична посмішка, знизування плечима, одноразовий помах кистю невисоко піднесеної руки, чухання потилиці та ін.

Вираження сумніву містить у собі скриту оцінку того, що висловив співрозмовник. Тому тут потрібне підкріплення фактами, об’єктивними доказами. Не можна висловлювати сумнів тільки тому, що так хочеться.
Якщо твердження комунікативного партнера не мають засадничого, принципового значення, то висловлювати сумнів не завжди доцільно, особливо в присутності інших людей.

Висловлення сумніву: 1 комментарий

  1. Увійшов на Ваш сайт припадком запосиланням (це щодо можливих закидів мені у зарозумілості, якої немає). Одразу ж мене Неприємно вразила невідповідність між назвою (Збереження Мови) і адресою, в якій КИЇВ чомусь переіменовано в «масковскій» kiev. Якщо під такими назвами охороняти мою Рідну (до «мови» Державної яко суржика малоросійсько-ідіш Українець з вухами і Духом від Сковороди, Кобзаря, Каменяра, Ольжича, Ю.Липи і Світличних не може імати Любові), тоді треба одразу переменувати : 1) на радість «ГеПи і ДуПи» мій Рідний Харків наХарькаф; 2) моє Прізвище на Малчанаф; 3) моє Псевдо на Ёжык-Пыжык. Може, воно і різко сказано, але певен: високі прагнення вимагають Щірості і прискіпливості не до Правил (їх зміняютьчасто), а до Правди. Як-от кажуть: «даси Ворогові за палець схопити, то В ін і Всю Руку відітне». А взагалі-то я радий, що існують хоч наміри до Добрих Дій. То б, може, і я, інв.2гр., зі своїм колись абс. слухом міг стати в нагоді? Вже маю у Word власний тлумачний Словник на сотню слів і 8 ст-к А4. Комусь треба???

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *