Метафоричне слово – 2

Таким чином, мова є способом урівноваження реального і трансцендентного світів, вона – їх сполучник. Саме тому мова є національним явищем, в основі якого лежить типологічне функціонування, Що являє собою замкнену систему.

Звичайно, метафоричний рівень має свою градуйованість, тобто є різні рівні метафори, є близькі До логічного рівня, а є дуже віддалені метафори. Як це можна визначити? На наш погляд, чим більша семантична віддаль між словами на рівні словника і логічних зв’язків, тим віддаленіша метафора від логічного рівня. І, навпаки, чим ближча логіко-семантична віддаль між словами у мові, тим метафоричний рівень ближче до логічного. Логіко-семантична віддаль між словами визначається віддаллю між реальними предметами, явищами, подіями, тощо. Себто віддаль між словами як ідеальними одиницями відповідає реальним зв’язкам, які є між предметами, явищами, процесами. Специфіка метафор полягає в тому, що метафоричні зв’язки не мають такого адекватного підложжя, їх аналоги – в трансцендентній дійсності, яка не віддзеркалює реальної, а є автономною та іманентною. Тут важливо поєднати логіко-семантичну “віддаль” між словами, яка відображає “віддаль” взаємозв’язки, взаєморозташування в реальності, та фактор оказіональності. Оказіональні метафори є результатом поглиблення метафоричного рівня, результатом фіксації таких зв’язків, які є найвіддаленішими від логіко-семантичного рівня. Немає сумніву в тому, що оказіональна метафора є результатом суб’єктивізації поетичного мислення, індивідуалізації поетичного світосприйняття. Вони безпосередньо відображають спроможність талановитої людини формувати власний метафоричний світ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *