Прийменники — 3

ПРИКЛАДИ.
Кінець села забито вола Прип. 123. Mikl. – Cтали собі кінець перевозу Піс. І. 163. Mikl. – Сидить батько кінець стола Ос. 157. – Один козак сидить кінець стола Лавр. 130. Тимч. – Стоїть верба кінець сада Чуб. ІІІ. 129. Тимч.
Пор. і в старій мові: Копіе приломити конець поля Половецкого Сл. о п. Іг. 6. Тимч.
8. Прийменник «біля».
Родовий з прийменником біля означає близькість, прилягання, але не таке щільне, як при. Взагалі ступневість тут така: при, біля, коло.
Увага. Дуже поширені по газетах та ін. звороти з прийменником біля із значенням приблизности: «біля трьох годин», «прийшло біля 200 відвідувачів», «це коштуватиме біля 10 тисяч карбованців», «прийшло біля чотирьох чоловіка» тощо. Пор.: На зборах були присутні біля 200 літераторів, журналістів і робітників преси «Вісті ВУЦВК», 1927, № 11 (1901), ст. 3. Біля означає те, що рос. «подле, возле». – Іди, сядеш біля мене. – Я щось маю казати Чуб. V. 220.
Отже, коли перекласти точно подані вищеприклади рос. Мовою, то вийшло б: «подле трех часов, пришло возле 200 посетителей, это будет стоить подле 10 тыс. рублей, пришло возле четырех человек» тощо. На вислів приблизности українська мова знає силу інших конструкцій ).
9. Прийменник «коло».
Коло (довкола, навколо). Основний відмінок цього прийменника йде з його етимології – коло, круг (пор. лат. circum, circa, нім. um; пор. Mikl. V. S. 538539) визначає те, що чимось охоплене довкола, що близько нього щось знаходиться (але не безпосередньо і не щільно).
10. Прийменники «у (в), ув, уві» з місцевим.
Даю тут на увагу форму ув, уві з метою уникати збігу голосних чи приголосних.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *